1854 Boerderij De Verwachting, Voorweg 115

Over het bouwjaar van dit gemeentelijke monument bestaat enige onduidelijkheid. Volgens het kadaster was hier in 1832 al bebouwing aanwezig, en zou de boerderij in 1892 herbouwd zijn. Andere bronnen spreken van 1854.

Er zijn geen specifieke stijlkenmerken die iets meer kunnen zeggen over de datering. Het woonhuis heeft de voor Zoetermeer karakteristieke ingezwenkte halsgevel onder een rechte kroonlijst. De boerderij was van origine ongeschilderd. De witte kleur is in 1986 aangebracht.
De Verwachting is de stamboerderij van het geslacht Marinus Bos. Marinus bewoonde de boerderij in de negentiende eeuw.