1806 Boerderij Noorderbosch, Voorweg 228

Een jaartalsteentje in de zijgevel vermeldt het bouwjaar 1806 voor dit rijksmonument. Volgens overlevering zou er in dat jaar brand zijn geweest en is het voorste gedeelte herbouwd. Mogelijk gaat de geschiedenis van deze boerderij terug tot de eerste helft van de achttiende eeuw, toen zich hier de buitenplaats Delftsigt bevond.

De brede witte voorgevel is ingezwenkt en afgesloten door een kroonlijst. De vele ramen zijn in kleine ruitjes onderverdeeld. Dat is een kenmerk van gebouwen uit de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. In die tijd was men nog niet in staat grote glasruiten te maken. In het dak is een onderscheid gemaakt tussen het woongedeelte en het schuurgedeelte door een andere dakbedekking: namelijk voor pannen en achter riet.