De voorgevel van het woonhuis valt op door de evenwichtige classicistische vormgeving. Hij wordt omlijst door witgepleisterde pilasters met verdiepte velden en een brede witte kroonlijst. De indeling is symmetrisch met twee zesruits schuifvensters aan weerszijden van de voordeur. Boven de voordeur is als extra accent een kleine dakkapel geplaatst.

Dit gemeentelijke monument is in 1880 in opdracht van Sara Adriana Havelaar gebouwd door aannemer Van Tilburg uit Nootdorp. Links staat een markante stenen schuur, met een lage aanbouw onder een schuin aflopend dak. Rechts staat een karnhuisje. Hierin liep het paard rondjes en dreef zo de karnmolen aan waarin de melk tot boter werd gekarnd.