1885 Woonhuis, Dorpsstraat 36

Dit gemeentelijke monument dateert uit omstreeks 1885 en bevat nog een fraai oorspronkelijk trappenhuis met bovenlicht.

De voorgevel is voorzien van pleisterwerk met ingekraste groeven. Op deze manier lijkt het of de gevel uit dure natuursteen is opgetrokken. Als een van de weinige gebouwen in de Dorpsstraat heeft het de originele pui-indeling van de winkel en het kantoor/woonhuis bewaard.
In het gebouw was vroeger een grutterij gevestigd. Hierin worden boekweitkorrels met behulp van een molen gebroken, waardoor grutjes of gort ontstaan. Gekookt zijn grutjes goed eetbaar, vooral met veel stroop. De firma Verhoeff runde sinds 1840 het gruttersbedrijf, dat allengs uitgroeide tot handel in granen en aanverwante artikelen. Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw bezat de grutterij een eigen uitgang naar het water van de Leidsewallen, zodat de boten dichtbij de Dorpsstraat konden laden en lossen. Enorme gebouwen stonden op het achterterrein, totdat een brand in 1968 het grootste gedeelte van het bedrijvencomplex in de as legde. Sindsdien is het gebouw in gebruik geweest als kantoor, vrouwenhuis, anti-discriminatiebureau. Nu is er een galerie/kunstuitleen gevestigd.