De grenspaal markeerde het drielandenpunt waar de grenzen tussen de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland bijelkaar kwamen. De grenzen werden gevormd door dijken, de zogenaamde landscheidingen. Zoetermeer ligt precies op de scheiding van de drie hoogheemraadschappen.

Het drielandenpunt is een paar maal van plaats verwisseld. Eerst lag het bij Berkel, maar toen in 1857 de Binnenwegse polder onder het beheer van Schieland kwam, verschoof het punt naar de Reguliersdam (vlak bij de watertoren aan de Derde Stationsstraat). Bij deze gelegenheid werd de huidige paal geplaatst met de namen van de drie hoogheemraadschappen erin gebeiteld. Met de bouw van Rokkeveen en het verdwijnen van de Reguliersdam werden de grenzen weer veranderd. De grenspaal is toen in 1999 op de Reginagang geplaatst als herinnering aan de oude grenzen en beschermd als gemeentelijk monument.