1855 Herenhuis Nabij, Eerste Stationsstraat 84

Oorspronkelijk was dit statige witgepleisterde gebouw het woonhuis van de boerderij Nabij.
De naam verwijst naar de nabije ligging bij het dorp. Koopman en landbouwer Johannes Sablerolle was de opdrachtgever voor de bouw in 1855. Hij stierf al op jonge leeftijd in 1857. Zijn moeder, de weduwe Jannetje Visser, erfde toen het boerenbedrijf. Met de aanleg van de Oranjelaan in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw verloor Nabij zijn agrarische functie. De bedrijfsgebouwen werden gesloopt.

Het woonhuis, een rijksmonument, is in classicistische stijl gebouwd. Dat is vooral te zien aan de voordeur die door pilasters en een kroonlijst wordt omlijst. Hierbij passen de twee stoeppalen die door een ketting met de deur zijn verbonden.
In het woonhuis is sinds 2007 een tandartsenpraktijk gevestigd. De eigenaren hebben met veel inzet en liefde de restauratie van het behoorlijk verzakte rijksmonument tot een schitterend einde gebracht.