1927 Watertoren De Tien Gemeenten, Derde Stationsstraat 369

Watertoren De Tien Gemeenten is in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect A.H. Wegerif in samenwerking met de Delftse hoogleraar C. Visser en architect A.H. Goldberg.

De opdracht werd gegeven door de Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten. In 1921 hadden op initiatief van Zoetermeer en Zegwaart  tien gemeenten plannen voor een waterleiding vanaf de Wassenaarse duinen ontwikkeld. Om druk op de leiding te krijgen was een bak met water op grote hoogte nodig en dat werd de watertoren. De wapens van de tien gemeenten sieren de ingang. Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd de toren buiten gebruik gesteld.

Het gemeentelijke monument is ongeveer 45 meter hoog en rust op 324 heipalen die gemiddeld 14 meter
lang zijn.Het waterreservoir bevindt zich op het punt waar de achtkantige vorm van de toren overgaat in een zestienkantige vorm. Het reservoir is van gewapend beton en heeft een inhoud van 500.000 liter.