1903 Winkel/woonhuis, Dorpsstraat 157

Winkelier Hendrik Rodenburg liet in 1903 dit woonhuis met kruidenierswinkel bouwen door timmerman Jan Bouman. De vormgeving van de ingezwenkte voorgevel met rechte kroonlijst is traditioneel, zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was. Rechts bevindt zich het etalageraam van de voormalige kruidenierswinkel dat als één geheel met de voordeur in de gevel is geplaatst.

Het gemeentelijke monument werd in 1979 gerenoveerd. Toen werden de ramen in kleinere ruiten onderverdeeld en kreeg het bovenlicht boven de voordeur een levensboom.