Over deze website

Met deze website willen de partners de toegankelijkheid van historische informatie en fotomateriaal uit en over Zoetermeer vergroten voor jong en oud. De partners beschikken samen over deze informatie: Bibliotheek Zoetermeer, Stadsarchief Zoetermeer, Erfgoed en Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

De website is een:

  • ingang naar lokale geschiedenis voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
  • kennismaking met de geschiedenis van de stad
  • portal voor docenten met lesbrieven over de lokale geschiedenis
  • verwijzing naar de websites van het Gemeentearchief, Historisch Genootschap en Bibliotheek Zoetermeer