Partners

Zoetermeermijnstad.nl is een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen in Zoetermeer: Bibliotheek Zoetermeer, het Stadsarchief Zoetermeer, Erfgoed en Historisch Genootschap Oud Soetermeer. De samenwerking is officieel vastgelegd in een Convenant dat is ondertekend in februari 2013. De gezamenlijke doelstelling is het toegankelijker maken van historische beelden en teksten over Zoetermeer onder een breed publiek, waaronder leerlingen in het secundair onderwijs, jonge gezinnen met schoolgaande kinderen en nieuwe inwoners van Zoetermeer.